LITIGORAS este un ONG înfiinţat la începutul anului 2014 din nevoia de eficientizare a sistemului judiciar din România. Aparenta neputinţă a tuturor participanţilor la judecată de a schimba în bine mersul justiţiei este determinată de lipsa de voinţă şi de coeziune a acestora. Pentru buna desfăşurare şi administrare a justiţiei este nevoie de viziune şi determinare iar Litigoras începe încercarea de a determina toţi participanţii la procesul de justiţie să se implice activ, nemijlocit şi pe termen lung pentru o justiţie competentă, eficientă, independentă, puternică şi imparţială.

Scopul LITIGORAS este eficientizarea sistemului judiciar din România prin ajutorul oferit organelor judiciare şi persoanelor care activează în acest domeniu, prin petiţionare, prin culturalizare juridică, prin propuneri de modificări ale Constituţiei şi ale altor acte normative precum şi prin orice alte mijloace;

LITIGORAS nu va acorda consultaţii juridice sau alte asemenea, nu va reprezenta, respectiv niciun membru sau colaborator nu va reprezenta/asista în această calitate vreo persoană fizică sau juridică în vreun proces, indiferent de natura litigiului;

Totuşi, LITIGORAS va putea sta în judecată ca orice altă persoană cu capacitate de folosinţă atunci când scopul acesteia o cere, inclusiv prin cereri de intervenţie în interes alăturat persoanelor care sunt în litigiu într-o problemă de interes public iar nu privat.

http://www.litigoras.ro/

Contactați-ne